Saturday, June 26, 2010

కలర్ ప్రిన్స్.print meking colour prints


ఇవి చెక్కని ఉపయెగించి వివిధ రంగుల ఇంకు తొ చెసిన ప్రిన్స్.

print meking ప్రింట్ మెకింగ్

Tuesday, June 15, 2010

మరి కొన్ని పెయింటింగ్సిnew paintings.

hai,this is udyama.kavuri,i am studying B.Fine arts.i like painting.so i can show my paintings,drawings,prints for all viewers.